July 6, 2016

Activităţi

  • Iniţierea şi susţinerea activităţilor pentru promovarea intereselor comune ale membrilor FZMAUR în relaţiile cu Preşedintele României, Parlamentul României, Guvernul României, alte autorităţi publice, precum şi în relaţiile cu instituţii şi organisme internaţionale.

 

  • Organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde, seminarii, sesiuni de comunicări, precum şi orice alte forme care nu contravin ordinii de drept.

 

  • Editarea de publicaţii proprii sau în cooperare/colaborare cu alte entităţi din ţară sau străinătate.

 

  • Adoptarea de hotărâri sau decizii, în condiţiile prezentului statut.

 

  • Organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea lucrărilor cu caracter ştiinţific.

 

  • Organizarea de schimburi de experienţă, stagii de instruire şi formare în ţară şi străinătate.

 

  • Iniţierea de activităţi de lobby in condiţiile legii pentru promovarea intereselor autorităţilor publice şi colectivităţilor locale pe care acestea le reprezintă.

 

  • Alte forme şi mijloace stabilite de Adunarea Generală sau de Consiliul Director.