July 6, 2016

Obiective

  • Participarea activă şi eficientă la procesul de dezvoltare durabilă şi realizare a coeziunii teritoriale în România.

 

  • Consolidarea parteneriatului cu administraţia publică centrală.

 

  • Reprezentarea intereselor membrilor federaţiei în raporturile cu administraţia publică centrală, alte organizaţii neguvernamentale şi terţi, atât pe plan intern cât şi pe plan internaţional.

 

  • Armonizarea intereselor membrilor federaţiei în vederea implementării procesului de dezvoltare durabilă şi realizare a coeziunii teritoriale.

 

  • Elaborarea de proiecte de acte normative ce vizează îmbunătăţirea activităţii membrilor federaţiei precum şi formularea de propuneri de modificare sau completare a legislaţiei existente.

 

  • Organizarea de baze de date şi informaţii în domeniul administraţiei publice locale.

 

  • Afilierea sau asocierea la organizaţii din ţară şi străinătate care au scopuri compatibile cu cele ale Federaţiei, în condiţiile legii.

 

  • Promovarea unei dezvoltări spaţiale coerente în România.

 

  • Colaborarea cu alte organizaţii similare în vederea implementării politicilor de dezvoltare durabilă.

 

  • Consolidarea şi dezvoltarea competitivităţii la nivel regional şi naţional.