July 6, 2016

Misiune

  • FZMAUR este constituită din zone metropolitane şi aglomerări urbane înfiinţate conform legii nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

 

  • FZMAUR este o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, constituită în scopul reprezentării membrilor în relaţia cu autorităţile publice centrale precum şi în relaţiile cu organisme sau instituţii internaţionale.

 

  • Misiunea FZMAUR este de a contribui la dezvoltarea policentrică a Romaniei, prin implicarea activă în procesul de realizare a coeziunii teritoriale, sociale si economice, la nivelul zonelor metropolitane şi aglomerărilor urbane existente.

 

  • Zonele metropolitane şi aglomerările urbane, constituie în prezent ”motoarele” dezvoltării durabile a României, fiind locuri unde se ”clădeşte” viitorul economic şi social al acestei ţări.

 

  • În acest context, lansăm invitaţia tuturor ADI-urilor de tip zonă metropolitană sau aglomerare urbană, care nu sunt încă membre ale Federaţiei, sa ni se alature în realizarea acestor deziderate.

My definition is based on a four-fold distinction made by niko tinbergen college homework in 1963, which states that a fully rounded evolutionary perspective requires paying attention to function, mechanism, development, and phylogeny.