"PROMOVĂM DEZVOLTAREA METROPOLITANĂ ÎN ROMÂNIA"

Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România

Obiectivele Dezvoltării Metropolitane
Go to Social

Social

Asigurarea egalității de șanse și incluziunea socială a grupurilor defavorizate

Go to ECONOMIE

ECONOMIE

Dezvoltarea economiei locale prin atragerea de investiții

Go to Educație

Educație

Dezvoltarea învățământului și perfecționarea continuă a resurselor umane

Go to Infrastructură

Infrastructură

Modernizarea și extinderea serviciilor de utilități publice

Testimoniale

Despre noi, de la colegi